Velkommen til

Lessebo Papirfabrik

ett varumärke för gediget hantverk och kvalitetspapper

Lessebo pappersbruk etablerades 1693. Dessförinnan var det ett järnbruk. Så småningom uppstod behovet av karduspapper till marinbasen i Karlskrona och produktionen lades om. År 1697 gjordes det första skrivpappret för den lokala kommersen med vattenmärke, ett spegelmonogram. År 1719 fick pappersbruket sina privilegiebrev av Kommerskollegium, vilket innebar officiellt tillstånd att tillverka papper. 1836 införskaffades en pappersmaskin och man började göra maskingjort papper. Då delades verksamheterna. En fabrik för maskingjort papper och ett handpappersbruk.

Än idag tillverkas flera typer av akvarellpapper samt skrivpapper i olika format för olika ändamål och användningsområden. Det produceras även skrivpapper med traditionella vattenmärken för egna produkter samt individuella vattenmärken med varumärken samt motiv som ägs av olika företag och organisationer.

Hösten 2019 fick handpappersbruket sina nuvarande ägare efter att det stått still i mer än ett år. Genom det helägda dotterbolaget Bildningsbruket AB blev det möjligt för Studieförbundet Vuxenskolan Kronoberg att ta över handpappersbruket, rättigheterna till att nyttja varumärket och verksamheten som ryms i lokalerna.

Studieförbundet Vuxenskolan vill värna och förvalta det kulturarv som Lessebo Handpappersbruk utgör. Hantverkets olika former skall bevaras och utvecklas för framtida generationer genom lokal samverkan. Platsen skall vara en mötesplats för kultur och folkbildning. Den kommersiella pappersproduktionen är fortfarande grunden i verksamheten samt att vidareutveckla möjligheterna för besökare att uppleva kulturarvet.

Lyckligtvis kunde de tidigare anställda pappersmakarna återanställas när Studieförbundet Vuxenskolan Kronoberg startade på nytt upp verksamheten hösten 2019. Nu kan de fortsätta med sitt gedigna hantverk och nya lärlingar introduceras för att säkra återväxten.